10 วัด ไหว้ท้าวเวสสุวรรณในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และศูนย์กลางของความเชื่อมั่นทางศาสนาที่มีอยู่มากมายทั่วประเทศไทย จังหวัดชลบุรีไม่ได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเพียงแค่ทะเลและชายหาดที่สวยงามเท่านั้น แต่ยังมีวัดที่น่าสนใจในเขตอำเภอศรีราชาอีกด้วย ด้วยความเป็นที่ทราบของการท่องเที่ยวในภูมิภาคนี้ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาพุทธในภาคตะวันออก เราจึงขอแนะนำวัด 10 แห่งที่น่าสนใจที่สุดในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นสถานที่เที่ยวและไหว้ท้าวเวสสุวรรณที่มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของศาสนาไทย

1. วัดยันต์สังวราราม (Wat Yansangwararam)

10 วัด ไหว้ท้าวเวสสุวรรณในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | Happymol - YouTube

วัดยันต์สังวรารามเป็นที่น่าสนใจและมีความสำคัญมากในภูมิภาคชลบุรี วัดนี้ถือเป็นสถานที่ศึกษาธรรมและศาสนาที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน สร้างขึ้นโดยพระองค์เจ้าวรวงศ์เธอ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในปี พ.ศ. ๒๔๕๓ เพื่อให้เป็นสถานที่สำคัญในการศึกษาธรรมและศาสนาของพระองค์และเป็นสถานที่สำหรับผู้คนมาไหว้ท้าวเวสสุวรรณอย่างเป็นทางการ

วัดยันต์สังวรารามมีลักษณะสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่งและน่าสนใจ ภายในวัดมีองค์ประธานหลวงพ่ออาทิตย์ องค์พระพุทธรูปปางมารวิชัย และหอพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สถานที่นี้ยังมีพิพิธภัณฑ์วัดที่แสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุของวัดที่มีความสำคัญ น

2. วัดหนองใหญ่ (Wat Nong Yai)

เปิดไหว้ "ท้าวเวสสุวรรณ" วัดรังษีสุทธาวาส (วัดไร่กล้วย) อ.ศรีราชา จ.

วัดหนองใหญ่เป็นวัดที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ วัดนี้มีลักษณะและสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ วัดนี้ถูกสร้างขึ้นในอดีตเพื่อให้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติธรรมและศึกษาศาสนา

วัดหนองใหญ่มีลักษณะสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นด้วยหอพระสมเด็จพระเจ้าพระบรมธาตุเจดีย์เทพปฏิมากร ภายในวัดยังมีพระบรมธาตุรูปพระพุทธรูปปางมารวิชัย ซึ่งเป็นวัตถุมงคลที่มีความสำคัญ นอกจากนี้ วัดหนองใหญ่ยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและศึกษาศาสนาที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเยี่ยมชมและศึกษาได้

3. วัดอรุณราชวราราม (Wat Ornum Ratchaworam)

ท้าวเวสสุวรรณเศรษฐี" อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ให้โชคมาแล้วหลายงวด

วัดอรุณราชวรารามเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในที่สวยงามและมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจอย่างยิ่งในจังหวัดชลบุรี วัดนี้ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมอย่างเต็มที่

วัดอรุณราชวรารามมีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์และน่าทึ่ง โดดเด่นด้วยหอพระศรีรัตนศาสดาราม ซึ่งเป็นอาคารที่มีความงดงามและเป็นสัญลักษณ์ของวัด นอกจากนี้ วัดอรุณราชวรารามยังมีพระธาตุที่สำคัญ และเป็นสถานที่ศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถมาร่วมทำบุญและศึกษาได้

อ่านเพิ่มเติม  ทริป 2 วัน 1 คืน ที่บัววัฒนารีสอร์ท: วิวธรรมชาติ บ้านริมน้ำ ลำธาร หมอก

4. วัดท่าบุญมี (Wat Tha Boon Mee)

เดินสายไหว้ท้าวเวสสุวรรณ @ศรีราชา | Trip.com ศรีราชา

วัดท่าบุญมีเป็นวัดที่มีความเป็นมาที่น่าสนใจและเป็นที่รู้จักในพื้นที่อำเภอศรีราชา วัดนี้มีลักษณะสถาปัตยกรรมที่เห็นได้ชัดเจนและเป็นเอกลักษณ์ของศาสนาไทย

วัดท่าบุญมีมีอาคารพระอารามหลวงที่มีเสน่ห์และงดงาม ภายในวัดยังมีพระปรางค์ศรัทธาประสมองค์ที่งดงามและเป็นที่สำคัญ นอกจากนี้ วัดท่าบุญมียังเป็นสถานที่ที่มีกิจกรรมทางศาสนาและปฏิบัติธรรมต่าง ๆ ที่นักท่องเที่ยวสามารถร่วมมือร่วมใจกับชาวบ้านได้

5. วัดเทียนใหญ่ (Wat Tian Yai)

เดินสายไหว้ท้าวเวสสุวรรณ @ศรีราชา | Trip.com ศรีราชา

วัดเทียนใหญ่เป็นวัดที่มีความสำคัญและมีความงดงามที่น่าทึ่ง วัดนี้ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่สนใจในศาสนาและวัฒนธรรมไทย

วัดเทียนใหญ่มีวิถีและสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจ โดดเด่นด้วยหอพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระอุโบสถ ที่มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของวัด นอกจากนี้ วัดเทียนใหญ่ยังมีกิจกรรมทางศาสนาและปฏิบัติธรรมที่น่าสนใจให้ผู้ที่สนใจสามารถ

6. วัดศรีราชาวราราม (Wat Sri Racha Wararam)

วัดศรีราชาวรารามเป็นวัดที่มีความสำคัญและเป็นที่น่าสนใจในอำเภอศรีราชา วัดนี้มีความเชื่อมั่นทางศาสนาที่เข้มแข็งและเป็นที่สำคัญของชาวพุทธในพื้นที่นี้

วัดศรีราชาวรารามมีสถาปัตยกรรมที่ยอดเยี่ยมและทรงคุณค่า ภายในวัดมีองค์ประธานหลวงพ่ออาทิตย์ที่เป็นที่เคารพสักการะ นอกจากนี้ วัดยังมีศาสนาและปฏิบัติธรรมที่น่าสนใจเช่นกิจกรรมประเพณี พิธีกรรม และพิธีสงกรานต์ที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมได้

7. วัดป่าหิน (Wat Pa Hin)

เปิดไหว้ "ท้าวเวสสุวรรณ" วัดรังษีสุทธาวาส (วัดไร่กล้วย) อ.ศรีราชา จ.

วัดป่าหินเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่งดงามและเป็นที่รู้จักในพื้นที่อำเภอศรีราชา วัดนี้เป็นที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่สนใจท่องเที่ยวศึกษาธรรมและสงกรานต์

วัดป่าหินมีการออกแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงามและสะท้อนความเป็นธรรมของวัด นอกจากนี้ วัดยังเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวสามารถร่วมกิจกรรมทางศาสนาและปฏิบัติธรรมได้ เช่น การศึกษาธรรมชาติ การทำบุญ และการทำพิธีสงกรานต์

8. วัดเจดีย์แห่งชาติ (Wat Chedi Angthong)

แห่ไหว้"ท้าวเวสสุวรรณมหาเศรษฐี"- วัดเนินบุญญาราม(วัดต้นมะม่วง)กันเนืองแน่นหลังให้โชค  สาวโรงงานในนิคมอมตะซิตี้ ระยอง ถูกรางวัลที่ 1 เมื่องวดวันที่1ก.ค.ที่ผ่านมา  - ชลนิวส์ทีวีออนไลน์

วัดเจดีย์แห่งชาติเป็นวัดที่มีความสำคัญและเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ในอำเภอศรีราชา วัดนี้มีเจดีย์ที่มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร

วัดเจดีย์แห่งชาติมีเจดีย์ที่มีความสูงตั้งอันน่าทึ่ง ภายในวัดยังมีพระบรมธาตุและองค์ประธานหลวงพ่ออาทิตย์ ที่มีความสำคัญและเป็นที่เคารพสักการะ นอกจากนี้ วัดเจดีย์แห่งชาติยังมีกิจกรรมทางศาสนาและปฏิบัติธรรมที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมกับชาวบ้านได้

9. วัดบ้านทาง (Wat Ban Tang)

วัดเขาช่องลม ศรีราชา สักการะท้าวเวสสุวรรณทรงราหู

วัดบ้านทางเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มีความสงบเงียบและสวยงามของอำเภอศรีราชา วัดนี้เป็นที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสกับความสงบและเชิงศาสนา

วัดบ้านทางมีบรรยากาศที่เงียบสงบและเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมและสวมรอยพุทธาวาส นอกจากนี้ วัดยังมีการแสดงพิธีกรรมและพิธีสำคัญที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าร่วมเพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมไทยได้อย่างใกล้ชิด

10. วัดเขาเจียก (Wat Khao Chiyak)

ท้าวเวสสุวรรณ เคล็ดการบูชาท้าวเวสสุวรรณ ไหว้ขอพร

วัดเขาเจียกเป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเนินเขาที่มีความสวยงามในเขตอำเภอศรีราชา วัดนี้มีบรรยากาศที่เงียบสงบและเป็นที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการทำบุญและสำรวจวิถีชีวิตของพระองค์

วัดเขาเจียกมีอาคารพระอารามหลวงที่อยู่บนยอดเขา ซึ่งมีการบูรณาการและออกแบบอย่างสวยงาม นอกจากนี้ วัดยังเป็นจุดชมวิวที่น่าทึ่งของท้องทะเลและภูเขา นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปพบกับความสงบและศิลปวัฒนธรรมที่นี่ได้อย่างใกล้ชิด

สรุป

ในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีวัดที่น่าสนใจและมีความสำคัญทางศาสนามากมาย เช่น วัดยันต์สังวราราม วัดหนองใหญ่ วัดอรุณราชวราราม วัดท่าบุญมี วัดเทียนใหญ่ วัดศรีราชาวราราม วัดป่าหิน วัดเจดีย์แห่งชาติ วัดบ้านทาง และวัดเขาเจียก ทุกวัดมีเอกลักษณ์และลักษณะที่ไม่เหมือนใคร นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถร่วมกิจกรรมทางศาสนา และเข้าร่วมการปฏิบัติธรรมต่าง ๆ ที่วัดเหล่านี้ได้ เป็นการสัมผัสกับศิลปวัฒน

10 วัด ไหว้ท้าวเวสสุวรรณในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | Happymol [VIDEO]

#タイ #thailand #sriracha
แนะนำ. 10วัด #ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ #อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี อยู่พื้นที่ใกล้กันทุกวัด
เริ่มต้นกันที่
1. #วัดเขาช่องลม
2. #วัดหุบบอนวนาราม
3. #วัดเนินตอง
4. #วัดหนองยายบู่
5. #วัดไร่กล้วย
6. #วัดบ้านนา
7. #วัดหนองคล้า
8. #วัดหนองปรือ
9. #วัดจุกกระเฌอ
10. #วัดต้นมะม่วง

อ่านเพิ่มเติม  รีสอร์ทบางแสนหาดส่วนตัว | หมูกะทะริมทะเลสุดฟิน | น้องหมาน้องแมวพักได้ | บ้านนาย รีสอร์ท

#ชลบุรี #ศรีราชา #ท้าวเวสสุวรรณ #タイ #タイで旅行 #wat #watthai #thailand #thailandtemples #temple #chonburi #sriracha #วัดไทย #วัดชลบุรี #ท้าวเวสสุวรรณชลบุรี

เนื้อหาของวิดีโอ 10 วัด ไหว้ท้าวเวสสุวรรณในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี | Happymol

การกราบไหว้เสริมสิริมงคล บูชาสิ่งศักดิ์ เป็นวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านาน กระแสการกราบไหว้ท้าวเวสสุวรรณ จึงเป็นที่นิยมกันอย่างมากในปัจจุบัน ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ เป็นเทพผู้ปกป้องพระพุทธศาสนา และเป็นเทพผู้คุ้มครองโลกมนุษย์ คอยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิต ยังเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ที่มีขุมทรัพย์มหา ซึ่งเป็นที่เลื่องลือในด้านการขอพรเกี่ยวกับโชคลาภ งั้นอย่ารอช้า วันนี้แฮปปี้มาก จะชวนเพื่อนสายมูเดินสายไหว้ท้าวเวสสุวรรณ 10 วัด ในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีกันค่ะ ไหว้ท้าวเวสสุวรรณ 10 วัด ในอำเภอศรีราชาจะมีที่ไหนกันบ้าง วันนี้ ชวนเพื่อนๆไปขอพรพร้อมๆกันกับ Happy Birthday นะคะ วัดแรกที่เราจะไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณกันในวันนี้ ก็คือวัดเขาช่องลม ตั้งอยู่ที่ ตำบลเขา เขาคันทรงอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายในวัด เขาช่องลม เป็นสถานที่ประดิษฐาน ท้าวเวสสุวรรณทรงราหู หรือท่านทองล้นองค์ใหญ่ มีความสูงถึง 9.9 เมตร ตั้งอยู่บริเวณตีนเขา ติดกับพระอุโบสถ นอกจากท้าวเวสสุวรรณแล้วยังมีพญาปุริสาท และท้าวมหาราชทั้ง 4 ให้ได้ สักการะบูชาด้วยนะคะ ผู้คนในอำเภอศรีราชาและพื้นที่ใกล้เคียง นิยมไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณที่วัดเขาช่องลม เพื่อขอ ขอพรขอโชคลาภ และขอในสิ่งที่ปรารถนา หากสมหวัง ก็มาสมัครจุด ประทัดแก้บนกันค่ะ หลังจากออกจากวัดเขาช่องลมกันแล้ว เราไปต่อกันที่วัดที่ 2 ซึ่งอยู่ใกล้ๆกันนี่เองนั่นคือ วัดหุบบอนวนาราม ที่นี่จะมีปลูก ท้าวเวสสุวรรณถึง 2 องค์ ตั้งอยู่ตรงประตูทาง ขึ้นไปอุโบสถ ของทางวัดนะคะ และมีชื่อเรียก ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ที่ไพเราะมาก นั่นก็คือ ท้าวมหา มหาเศรษฐีและ เขามีมหาโชคลาภ ชวนเพื่อนๆมาขอพรกันนะคะ หลังจากออกจากวัดหุบบอนวนารามแล้วนะคะก็ไปต่อกันที่วัดที่ 3 ชื่อว่า วัดเนินตอง ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรี ที่นี่ จะมีท้าวเวสสุวรรณถึง 3 ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับ พระอุโบสถสีทอง ท้าวเวสสุวรรณองค์ใหญ่ จะมีกายสีนิล ซึ่งมองดูแล้วสง่างามและน่าเกรงขามมากค่ะ ในช่วงวันหยุดจะมีผู้คน อะไรกันมาขอพรปู่ท้าวเวสสุวรรณกันที่วัดเนินตองเป็นจำนวนมากนะคะ หลังจากออกจากวัดเนินตอง ไปต่อกันที่วัดถัดไป วัดที่ 4 นั่นคือวัดหนองยายบู่ วัดหนองยายบู่ ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา ภายในวัดหนองยายบู่ ทางเจ้าหน้าที่บอกกับเราว่า ภายในวัดมีปู่ท้าวเวสสุวรรณ ด้วยกันถึง 9 องค์ หากเพื่อนๆที่ตามมาไหว้ขอพรปู่ ท้าวเวสสุวรรณกันที่วัดหนองยายบู่ ลองนัดกันดูนะคะ ว่าครบ 9 องค์ไหมและมีตั้งอยู่ตรงไหนบ้าง และที่ข้างๆของ ที่ตั้งของปู่ท้าวเวสสุวรรณนั้นยังมีสาร ของสมเด็จพระเจ้าตากสิน ให้เราขึ้นไปกราบไหว้สักการะกันได้อีกด้วยค่ะ และเมื่อออกจาก จากวัดหนองยายบู่ ข้ามไป แผนที่ฝั่งตำบลสุรศักดิ์ ฮักกันบ้างค่ะ ที่นี่ คือวัด รังษีสุทธาวาส หรือวัดไร่กล้วยจะมีปู่ท้าวเวสสุวรรณถึง 2 องค์คู่ตั้งอยู่ที่หน้าอุโบสถ ให้เราได้มากราบไหว้ขอพรปู่ท้าวเวสสุวรรณกันนะคะ ออกจากวัดไร่กล้วยข้ามไป แผนที่ฝั่งแหลม แหลมฉบังกันบ้างนะคะ ที่นี่จะมีท้าวเวสสุวรรณอยู่ที่ วัดบ้านนาเก่าแหลมฉบัง ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชาค่ะ ออกจากวัดบ้านนาไปต่อกันที่วัดที่ 7 วัดหนองคล้า ตั้งอยู่ที่ตำบลบึงอำเภอศรีราชา ภายในวัดหนองคล้าจะมีปู่ท้าวเวสสุวรรณด้วยกัน 2 องค์ โดยมีความสูงอยู่ที่ 2.5 เมตร และปู่ท้าวเวสสุวรรณที่วัดแห่งนี้จะมีองค์นึงกายสีแดง ซึ่งผู้คนจะนิยมมาขอพร มีเรื่องหน้าที่การงานความสำเร็จ อำนาจวาสนา ท้าวเวสสุวรรณองค์กายสีแดงผู้คนจะนิยมมาขอพรในเรื่องของการเงินโชคลาภ ภาพการเรียกทรัพย์ค่ะ ออกจากวัดหนองคล้า ไปต่อกันที่วัดที่ 8 วัดหนองปรือตั้งอยู่ที่ตำบลบึงอำเภอศรีราชา ที่นี่จะมีท้าวเวสสุวรรณด้วยกันทั้งหมด 3 องค์ค่ะ ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับอุโบสถที่ประดิษฐาน พระแก้วประจำวันเกิด จากวัดหนองปรือไปต่อกันที่วัดที่ 9 วัดจุกกะเฌอตั้งอยู่ที่ตำบลบึงอำเภอศรีราชาในเครือสหพัฒน์นี่เองค่ะ ที่วัดแห่งนี้นะคะ จะมีท้าวเวสสุวรรณซึ่งชื่อว่าท้าวเวสสุวรรณ เศรษฐี ผู้คนในบริเวณใกล้เคียงนะคะก็จะมากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภ ปู่ท้าวเวสสุวรรณตีกันเป็นประจำ และวันสุดท้ายที่เราจะพาไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณในอำเภอศรีราชา วัดที่ 10 นั่นก็คือ วัดเนินบุญญารามหรือวัดต้นมะม่วงค่ะ ซึ่ง ที่นี่นะคะจะมีท้าวเวสสุวรรณขนาดความสูงอยู่ที่ 4.5 เมตร โดยจะมีชื่อว่า ท้าวเวสสุวรรณมหาเศรษฐี และบริเวณด้านข้างของท้าวเวสสุวรรณก็จะมีพญาปุริสาท ให้เราได้กระซิบข้างหูขอพร เพื่อขอพรไปยังปู่ท้าวเวสสุวรรณให้สำเร็จ ดังตั้งใจเร็วขึ้นด้วยค่ะ ครบทั้ง 10 วัดไหว้ท้าวเวสสุวรรณในอำเภอศรีราชากันแล้วนะคะ เพื่อนๆที่อยาก ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ช่วยเสริมดวง ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโชคลาภการงาน ทรัพย์สินเงินทองหรือว่าอำนาจวาสนานะคะ วัดไหนที่ยังไม่เคยไปก็ลองไปขอพรกับท้าวเวสสุวรรณที่วัดตามที่หมอแนะนำไปทั้ง 10 วัดได้ หรือถ้าเพื่อนๆคนไหน มีวัดอื่นเพิ่มเติมในอำเภอศรีราชา ก็แนะนำ ช่อง Happy มนต์กันได้นะคะ ถ้ามีโอกาส Happy มนต์จะไปนำเสนอท้าวเวสสุวรรณวัดที่เพื่อนแนะนำกันอีกค่ะ นอกจากการไปทำบุญไหว้พระที่วัดแล้ว อาหารเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองด้วยวิธีง่ายๆ ก็คือการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำค่ะ วิธีนี้ก็จะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองได้อีกวิธีนึงนะคะ ถ้าเพื่อนๆ ไม่มีเวลาไปไหว้พระ หรือไหว้ท้าวเวสสุวรรณ ตามวัดต่างๆ ก็สามารถ สวดมนต์เป็นประจำทุกวันเพื่อระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ เราก็สามารถได้บุญเช่นกันค่ะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนี้นะคะ ถ้าชอบเรื่องราวดีๆ ฝากเป็นกำลังใจให้ช่อง Happy มนต์ด้วยการกดถูกใจกดติดตาม

อ่านเพิ่มเติม  โรงแรม KoKoTel Hotel Aonang: ตั้งอยู่ใกล้หาดอันดับหนึ่งของไทย
About the author

รัตนา มะลิเป็นผู้ที่หลงไหลในการเดินทางและอาหารในประเทศไทย เธอเก็บรวบรวมทุกสถานที่ สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารและอาหารพิเศษที่มีอยู่ในประเทศไทย โดยเธอเขียนเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เป็นจริงในประเทศไทยกับผู้อ่านของเธอ

Leave a Comment