เที่ยว 9 วัด อยุธยา: ไหว้พระเสริมมงคล ยลพุทธศิลป์ถิ่นกรุงเก่า

วัดเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในวัฒนธรรมไทย และในประเทศไทย เมืองอยุธยาเป็นเมืองที่มีความเป็นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ซึ่งมีจำนวนมากของวัดที่มีความสวยงามและมีความเป็นเอกลักษณ์ ถ้าคุณกำลังวางแผนท่องเที่ยวเมืองอยุธยา ในบทความนี้เราจะแนะนำเที่ยว 9 วัดที่มีความสำคัญและมีความเป็นเอกลักษณ์ในเมืองอยุธยา ให้คุณได้ไหว้พระเสริมมงคลและสัมผัสกับยลพุทธศิลป์ถิ่นกรุงเก่าอย่างแท้จริง

1. วัดเจ้า

เที่ยว 9 วัด อยุธยา : ไหว้พระเสริมมงคล ยลพุทธศิลป์ถิ่นกรุงเก่า - YouTube

วัดเจ้าเป็นวัดที่มีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์และศิลปะ มีสถาปัตยกรรมที่ลงตัวและเป็นเอกลักษณ์ เจ้าพระยาที่เป็นบิดาของเมืองอยุธยาได้สร้างวัดเจ้าเพื่อเป็นที่ประทับของพระบรมธาตุเจ้าสมิงคลนิมิตรที่มีความสำคัญมากในหลวงอยุธยา

2. วัดมหาธาตุฯ

เที่ยว 9 วัด อยุธยา : ไหว้พระเสริมมงคล ยลพุทธศิลป์ถิ่นกรุงเก่า -  เพื่อนที่จะพาคุณไปสัมผัสมุมสวยๆ ของทุกสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก  พร้อมแนะนำวีธีการเดินทาง

วัดมหาธาตุฯ เป็นวัดที่อยู่บนเกาะเล็กในแม่น้ำเจ้าพระยา วัดนี้เป็นที่ตั้งของพระบรมธาตุเจ้าสมิงคลนิมิตรที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานองค์พระประธานเจ้า พระอารามหลวงสุวรรณภูมิ ภายในวัดมีหอมหลวงที่เก็บรอยพระสงฆ์ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา นอกจากนี้ยังมีอุโบสถในวัดที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับพระบรมธาตุของพระอารามหลวงสุวรรณภูมิ วัดมหาธาตุฯ เป็นแหล่งประวัติศาสตร์และศิลปะที่น่าสนใจมากที่คุณต้องไม่พลาดเมื่อมาเที่ยวอยุธยา

3. วัดพระธาตุหิน

เที่ยว 9 วัด อยุธยา : ไหว้พระเสริมมงคล ยลพุทธศิลป์ถิ่นกรุงเก่า

วัดพระธาตุหิน เป็นวัดที่มีชื่อเสียงในเมืองอยุธยา ภายในวัดมีพระบรมธาตุหินที่มีอายุมากกว่า 700 ปี ซึ่งถือว่าเป็นองค์พระแก่ที่สุดในเมืองอยุธยา นอกจากนี้ยังมีองค์พระพุทธรูปสุริยะประดิษฐานอยู่ภายในวัดที่มีความงดงามและสง่างาม นอกจากนี้ยังสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของแม่น้ำเจ้าพระยาและเมืองอยุธยาได้อีกด้วย

4. วัดวังหิน

เที่ยว 9 วัด อยุธยา : ไหว้พระเสริมมงคล ยลพุทธศิลป์ถิ่นกรุงเก่า

วัดวังหิน เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเมืองเก่าอยุธยา และเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ชื่อวัดได้มาจากเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดวัดนี้ขึ้น คือการค้นพบศิลาจารึกหินลาก่อนประวัติศาสตร์ที่อยู่ในพื้นที่วัด ภายในวัดมีหอมหลวงที่เก็บรอยพระสงฆ์ที่มีอายุนับพันปี วัดวังหินเป็นที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจเรื่องประวัติศาสตร์และศิลปะ

5. วัดเสาธง

เที่ยว 9 วัด อยุธยา : ไหว้พระเสริมมงคล ยลพุทธศิลป์ถิ่นกรุงเก่า -  เพื่อนที่จะพาคุณไปสัมผัสมุมสวยๆ ของทุกสถานที่ท่องเที่ยวทั่วโลก  พร้อมแนะนำวีธีการเดินทาง

วัดเสาธง เป็นวัดที่มีเสาธงสูงสุดในเมืองอยุธยา วัดนี้เป็นองค์พระอารามหลวงที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์และศิลปะไทย องค์พระเอกของวัดเสาธงเป็นวัดที่มีความงดงามและสง่างาม มีอุโบสถที่สวยงามและน่าสนใจมากมาย นอกจากนี้ยังสามารถชมพระธาตุบรมธาตุของพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายในวัดได้อีกด้วย

6. วัดวัฒนานคร

เที่ยว 9 วัด อยุธยา : ไหว้พระเสริมมงคล ยลพุทธศิลป์ถิ่นกรุงเก่า

วัดวัฒนานคร เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา วัดนี้มีความสำคัญในเชิงศิลปะและประวัติศาสตร์ และเป็นองค์ประธานหลวงที่มีความสวยงามและสง่างาม ภายในวัดมีพระพุทธรูปสมัยอยุธยาที่มีความเป็นเอกลักษณ์ นอกจากนี้ยังมีพระมหาธาตุและพระบรมธาตุที่เป็นที่สำคัญในการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ในวัดวัฒนานคร คุณสามารถร่วมทำบุญและได้รับความสงบและเสริมสร้างจิตใจได้อย่างแท้จริง

7. วัดร่องขุ่น

ปักหมุดที่เที่ยวอยุธยา สายบุญ ไหว้พระ 9 วัด เสริมสิริมงคลแก่ตัวเอง

วัดร่องขุ่น เป็นวัดที่อยู่ในเขตเมืองเก่าอยุธยา วัดนี้มีความเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของสถาปัตยกรรมและศิลปะ ตัวอาคารวัดมีลักษณะเรียกว่า “เจ้าพระยาพุทธาสิริสมาคม” ซึ่งเป็นหอมหลวงที่เก็บรอยพระสงฆ์ที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ภายในวัด วัดร่องขุ่นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่สนใจศิลปะและประวัติศาสตร์ไทย

8. วัดเจ้าฟ้า

ไหว้พระอยุธยา 9 วัด เที่ยวอยุธยาทำบุญเสริมมงคล

วัดเจ้าฟ้า เป็นวัดที่อยู่ในเขตเมืองเก่าอยุธยา วัดนี้มีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม วัดเจ้าฟ้าเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามและมีรายละเอียดที่ลงตัว ในวัดมีพระบรมธาตุที่เก็บรอยพระสงฆ์ที่สำคัญในสมัยอยุธยา นอกจากนี้ยังมีหอมหลวงที่เป็นเครื่องเสียงประเภทหนึ่งที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และศิลปะ การเยี่ยมชมวัดเจ้าฟ้าจะช่วยให้คุณได้สัมผัสกับความงดงามและเสริมสร้างจิตใจให้ร่วมสมาธิและเยี่ยมชมพระบรมธาตุได้อย่างสมบูรณ์แบบ

9. วัดเจ้าแก้ว

ไหว้พระ 9 วัดกลางกรุง เสริมสิริมงคลรับปี 2566 | เรื่องดีดีทั่วไทย |  31-12-65 - YouTube

วัดเจ้าแก้ว เป็นวัดที่มีความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์และศิลปะไทย วัดนี้เป็นองค์ประธานหลวงที่มีความสวยงามและมีความศักดิ์สิทธิ์ ภายในวัดมีพระอารามหลวงที่เก็บรอยพระสงฆ์ที่สำคัญของเมืองอยุธยา นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปและพระพุทธรูปประดิษฐานที่มีความงดงามอยู่ภายในวัด การเยี่ยมชมวัดเจ้าแก้วจะทำให้คุณได้สัมผัสกับความเป็นเอกลักษณ์และความส

เที่ยว 9 วัด อยุธยา : ไหว้พระเสริมมงคล ยลพุทธศิลป์ถิ่นกรุงเก่า [VIDEO]

#วัดใหญ่ชัยมงคล #วัดภูเขาทอง #วัดพนัญเชิงวรวิหาร
#ไหว้พระ9วัด #วัดใหญ่ชัยมงคล #วัดพนัญเชิงวรวิหาร #วัดมหาธาตุ #วัดพระศรีสรรเพชญ์ #วิหารพระมงคลบพิตร #วัดธรรมิกราช #วัดหน้าพระเมรุ #วัดภูเขาทอง #วัดไชยวัฒนาราม

อ่านเพิ่มเติม  บัญดารา วิลล่า ภูเก็ต ห้อง Paranomic Duplex Pool Villa

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาราชเป็นธานีเก่าที่เคยเป็นศูนย์กลางของสยามประเทศมายาวนานถึง 417 ปี ปัจจุบันได้ชื่อว่าเป็นเมืองประวัติศาสตร์และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ โดยเฉพาะทริปไหว้พระและชมโบราณสถานสำคัญต่างๆ นั้นถือเป็นกิจกรรมยอดนิยมของการท่องเที่ยวอยุธยาเลยทีเดียว วันนี้ทาง Palanla ได้รวบรวมวัดจำนวน 9 แห่งที่เป็นหนึ่งในวัดสำคัญของอยุธยามาฝากทุกท่าน โดยสถานที่ที่เราจะพาไปไหว้พระเสริมมงคลที่แรกคือ 1. วัดใหญ่ชัยมงคล และเดินทางไปเรื่อยๆตามลำดับ 2. วัดพนัญเชิงวรวิหาร 3. วัดมหาธาตุ 4. วัดพระศรีสรรเพชญ์ 5. วิหารพระมงคลบพิตร 6. วัดธรรมิกราช 7. วัดหน้าพระเมรุ 8. วัดภูเขาทอง และจบทริปที่ วัดไชยวัฒนาราม ค่ะ

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เที่ยว 9 วัด อยุธยา ไหว้พระเสริมมงคล ยลพุทธศิลป์ถิ่นกรุงเก่า ได้ที่ : https://www.palanla.com/index.php?op=…

เนื้อหาของวิดีโอ เที่ยว 9 วัด อยุธยา : ไหว้พระเสริมมงคล ยลพุทธศิลป์ถิ่นกรุงเก่า

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นราชธานีเก่าของไทยมาตรา 400 กว่าปี ที่นี่ ตื่นเต้นไปด้วยประวัติศาสตร์ และอารยธรรม จากในอดีตที่ คงหลงเหลือ อยู่ในรูปแบบของโบราณสถาน ที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก โดยเฉพาะวัดวาอารามที่มีอยู่มากมาย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในยุคนั้นได้เป็นอย่างดี วันนี้ ทางพระราชขอนำ ท่าน เดินทางไปท่องเที่ยวยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสื้อไปไหว้พระ 9 วัด พร้อมเที่ยวชมโบราณสถาน ทั้งบริเวณนอกเกาะเมือง และในเกาะเมืองกันในทริปนี้ค่ะ ซึ่งเราจะเดินทางไปตามเส้นทางที่ ที่ต่อเนื่องกัน เพื่อความสะดวกและพืช พี่จะได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าที่สุดใน 1 วัน ด้วย เราจะออกเดินทางจากกรุงเทพฯกันตั้งแต่เช้ามืด เพื่อที่จะได้ไปถึงอยุธยากันในตอนเช้า โดยใช้ถนนสายเอเชีย และเมื่อเข้าเขตอำเภอพระนครศรีอยุธยาแล้วเราก็จะเจอวงเวียนสามปลื้ม ที่เจดีย์ใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลาง ซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คที่แสดงให้เห็นถึงว่า เรามาถึงเซ็นทรัลแล้วค่ะ จากนั้นให้เราเลี้ยวซ้ายมาประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อไปไหว้พระกันที่วัดใหญ่ชัยมงคล ซึ่งเป็นวัดแรกของทริปนี้ เมื่อมาถึง เราจะเห็นองค์เจดีย์ชัยมงคลตั้งแต่งานอย่างยิ่งใหญ่อยู่ภายในวัด องค์เจดีย์นี้เป็นเจดีย์องค์ใหญ่ที่มีความสูงที่สุดในอยุธยา และสันนิษฐานว่า ได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะครั้งใหญ่ หลังจากทรงรบชนะมังกะยอชวา พระมหาอุปราชาของหงสาวดี และยังมีการค้นพบชัยมงคลคาถาที่บรรจุอยู่ภายในอีกด้วยค่ะ เราสามารถเดินขึ้นไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านบนและชมทิวทัศน์ของเมืองอยุธยา ได้จากบริเวณระเบียงโดยรอบองค์เจดีย์ และนอกจากกรุงเจนีวาชัยมงคลแล้ว ภายในวัด ก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญอื่นๆอีกด้วย พระพุทธชัยมงคลที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถ พระนอนที่ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารพระพุทธไสยาสน์ และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลังจากเที่ยวชมวัดใหญ่ชัยมงคลกันเสร็จแล้ว เราจะเดินทางต่อไปราม 2 กิโลเมตร เพื่อไปสักการะองค์พระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอยุธยาการ เราจะไปกันที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร ที่ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสวนพลูค่ะ วัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร เอกลักษณ์ของวัดแห่งนี้คือ พระพุทธไตรรัตนนายก หรือหลวงพ่อซำปอกง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ที่มีขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 20 เมตร สูงประมาณ 19 เมตร ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมา ตั้งแต่แรกสร้างกรุง โดยนัย ว่าน จะมีพุทธศาสนิกชนเข้ามากราบสักการะอย่างไม่ขาดสาย และหลังจากที่เราไหว้พระพุทธรัตนะนายกเสร็จแล้ว ก็ยังสามารถสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญอื่นๆภายในวัด เพื่อความเป็นสิริมงคลได้อีกด้วยค่ะ ไม่ว่าจะเป็น พระพุทธรูปทองคำ 3 องค์ ในพระอุโบสถ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณในสมัยสุโขทัย และศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ที่คนนิยมมาไหว้ขอพรเรื่องความรักค่ะ หลังจากการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพนัญเชิงวรวิหารเสร็จแล้ว เราจะเดินทางต่อไปอีกประมาณ 4 กิโลเมตร เพื่อเข้ามาในเขตของเกาะเมือง ซึ่งเป็นที่ตั้งของคุณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา พัทยา ที่เต็มไปด้วยกลุ่มโบราณสถาน ที่สำคัญหลายแห่ง และวันที่ 3 ของทริปนี้ เราจะพากันไปที่วัดมหาธาตุค่ะ วัดมหาธาตุ ตั้งภายในเขต อุทยานประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นวัดที่ ความสำคัญอย่างยิ่งในสมัยกรุงศรีอยุธยา เนื่องจากเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมธาตุใจกลางพระนคร และยังเป็นที่พำนักของสมเด็จพระ สังฆราชฝากธรรมวาสีด้วย วัดแห่งนี้ ซึ่งมีสิ่งปลูกสร้างมากมายที่แม้จะถูกทำลายไปในตอนเสียกรุงครั้งที่ 2 แต่ก็ยังเห็นเข้าข้อความยิ่งใหญ่ ได้จัดสร้างโบราณสถานที่หลงเหลืออยู่อย่างเช่น พระปรางค์องค์ใหญ่ รับจ้างองค์การ พระปรางค์องค์เล็ก และเจดีย์แปดเหลี่ยม และอีก 1 จุดที่น่าสนใจคือ เศียรพระหน้าวิหารเล็ก ที่มีลักษณะเป็นเสียงพระ ที่ถูกปกคลุมด้วยรากต้นไม้ขนาดใหญ่ ซึ่งสร้างความอัศจรรย์ใจให้กับผู้ที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมาก วัดแห่งต่อมายังอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เธอเราจะเดินทางต่อไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร เพื่อไปยังวัดพระศรีสรรเพชญ์ ที่ตั้งอยู่ในตำบลประตูชัย วัดพระศรีสรรเพชญ์ เป็นหนึ่งในโบราณสถานสำคัญ เพราะในอดีตนั้น วัดแห่งนี้มีฐานะเป็นวัดหลวงของกรุงศรีอยุธยา จึงมีความยิ่งใหญ่ที่เทียบได้กับวัดพระศรีรัตนศาสดารามของกรุงเทพมหานคร ภายในบริเวณวัด มีพื้นที่กว้าง รายล้อมด้วยโบราณสถานหลายแบบ แต่สิ่งที่โดดเด่น ที่สุดคือ องค์พระเจดีย์ใหญ่ทรงลังกา 3 องค์ ที่ทอดตัวเรียงกันจากทิศตะวันออก ไปยังทิศตะวันตก ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ประจำของวัดแห่งนี้ค่ะ นอกจากการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดแล้ว การุณสามารถเดินชมกลุ่มโบราณสถานโดยรอบอย่างเช่นอุโบสถวิหาร พระพุทธรูปโบราณ และแนวกำแพงเก่า ที่แม้ว่าในปัจจุบัน จะมีสภาพเป็นซากปรักหัก ทาง แต่ก็ยังคงหลงเหลือเขาคงที่สะท้อน เห็นถือสถาปัตยกรรม และศิลปกรรมอันยิ่งใหญ่ในอดีตได้เป็นอย่างดี จากวัดพระศรีสรรเพชญ์ เราจะเดินต่อมาตรา 200 เมตร เพื่อไปยังวิหารพระมงคลบพิตรที่อยู่ใกล้กัน พระมงคลบพิตร มีฐานะเป็นวัดอารามหลวง พี่เอกลักษณ์ วิหารเก่าแก่ ที่ผ่านการทำนุบำรุง และได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เป็นอย่างดีมาหลายยุคหลายสมัย ภายในบริเวณมีทางเดินทอดยาวเข้าสู่วิหารสีขาว ซึ่งเป็นวิหารทรงไทยที่ใช้ศิลปะเก่าแก่ บริเวณด้านหน้าบาน สลักลวดลายทางพุทธศาสนาอย่างวิจิตรงดงาม ภายในวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระมงคลบพิตร เป็นพระ ประธาน ซึ่งครับ พรุ่งนี้ เป็นพระพุทธรูปโบราณองค์ใหญ่ ปางมารวิชัย ที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะสุโขทัย ในสมัยสมเด็จพระไชยราชา มีอายุ 500 กว่า มีความสูงประมาณ 12.5 4 เมตร ขนาดหน้าตักกว้าง 9.5 ถ้า 5 เมตร เป็นที่เคารพ ศรัทธาของชาวเมืองอย่างช้านาน เป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของอยุธยา ที่เป็นที่นิยมในการไหว้พระ Porn ห* ภายในบริเวณ ยังมีพื้นที่ให้บริการนั่งช้างชมเมือง ด้วยค่ะ ซึ่งหากใครพอมีเวลาก็สามารถเปิดประสบการณ์ใหม่ ในการชมโบราณ สถานสักบนหลังช้างได้นะ จากวิหารพระมงคลบพิตร เราจะเดินทางต่อไปยังวัดธรรมิกราช ที่อยู่ห่างไปราว 2กิโลเมตร วัดแห่งนี้ ตั้งอยู่ติดกับพระราชวังโบราณ ในเขตพื้นที่ของเกาะเมือง สันนิษฐานว่า น่าจะสร้างขึ้นก่อนที่จะ สถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี วัดแห่งนี้เป็นที่รู้จักจากการค้นพบเศียรพระธรรมิกราช ซึ่งนับเป็นเศียรพระพุทธรูปสำริด ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด และมีความสำคัญมากที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบัน ถูกเก็บรักษาไว้ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา เมื่อมาถึงวัดแห่งนี้ ก็ต้องเข้าไปกราบสักการะองค์พระนอนเก่าแก่ สถานที่ภาคได้ไหม ฐาน และเดินชมโบราณสถานต่างๆเช่น วิหารเก้าห้อง และเจดีย์ทรงกลม ที่รอบฐานระดับด้วยปูนปั้นรูปสิ่งแวดล้อม ที่หาชมได้ยาก เพราะส่วนใหญ่ ในสมัยโบราณนิยมสร้างเป็นรูปปูนปั้นช้างล้อมมากกว่านั้นเอง นอกจากนี้ ยังสามารถแวะสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ประดิษฐานอยู่ภายในบริเวณนี้ได้อีกด้วยค่ะ จากวัดธรรมิกราช เราจะเดินทางไปยังบริเวณเหนือคูเมือง ประมาณ 600 เมตร เพื่อไปยังวัดหน้าพระเมรุ หรือวัดหน้าพระเมรุราชิการามวรวิหาร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณนอกเกาะเมืองไทย ทิศเหนือ ตรงข้ามกับพระราชวังหลวง ความพิเศษของวัดหน้าพระเมรุคือ วัดเพียงแห่งเดียวในกรุงศรีอยุธยา ที่ไม่ถูกทำลาย เมื่อตอนที่เสียกรุงครั้งที่ ที่ 2 และยังมี สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ถามกันว่า อาจเป็นเพราะสถานที่ที่พม่าเคยใช้ตั้ง เมื่อในอดีต เมื่อมาถึงวัด เราก็ต้องเข้าไปปรับ พระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ ที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถ เพื่อความเป็นสิริมงคลกันก่อนค่ะ สามารถเดินชมความงาม หน้าที่ของสถาบัน กิจกรรมภายในวัด บริเวณหน้าบ้านของพระอุโบสถ ที่แกะสลักเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ และเหล่าเทวดา รวมถึงผนังรูปพวงมโหตรเหลี่ยมของวิหาร ที่ใช้ศิลปะอยุธยาตอนต้น จากวัดหน้าพระเมรุ เราจะเดินทางต่อไปราว 4 กิโลเมตร เพื่อไปยังวัดภูเขาทอง ที่ตั้งอยู่ภายในตำบลภูเขาทอง วัดภูเขาทอง เป็นวัดโบราณอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอยุธยา สันนิษฐานว่า สร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระราเมศวร หรือเมื่อเรา 100 ปีก่อน เอกลักษณ์ของวัดภูเขาทองคือ เจดีย์องค์ใหญ่สีขาว ที่มีนามว่า เจดีย์ภูเขาทอง ซึ่งมีความสูงประมาณ 90 เมตร ตั้งแต่งานอยู่บริเวณกลางทุ่ง สามารถมองเห็นได้จากในระยะไกล โดยเราสามารถ ไปสักการะร 10 ที่ศักดิ์สิทธิ์บริเวณด้านบน และเดินชม ธนิยะภาพของทองทั่ว ทุ่งนา จากบริเวณระเบียงแต่ละชั้น องค์เจดีย์ได้ ห* ยังสามารถแวะสักการะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงอื่นภายในวัด รวมถึงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระนเรศวรมหาราชทรงม้า ที่อยู่บริเวณหน้าวัด อีกด้วยค่ะ จากวัดภูเขาทองเราจะเดินทางต่อไปอีก 9 กิโลเมตร เพื่อไปยังวัดแห่งที่ 9 ของทรู คลิปนี้ นั่นก็คือ ไชยวัฒนาราม ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่ของตำบลบ้าน ป้อม วัดแห่งนี้ อีก 1 วันสำคัญ นครศรีอยุธยา พญา ซึ่งปรากฏอยู่ในลายสัก ของละคร และภาพ อิงประวัติศาสตร์ วัดไชยวัฒนาราม เป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย ที่สร้างขึ้นใน ในสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เพื่ออุทิศผลบุญ กับพระราชมารดาของพระองค์ และเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะหลังจากทรงรบชนะ เหม็น ด้วยเหตุนี้ สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของวัด ฉันมีรูปแบบมาจากปราสาทนครวัด เอง โดยหลังจากที่เราสักการะสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลภายในวัดก็เสร็จแล้ว เราก็สามารถเดินชมโบราณสถานสำคัญต่างๆเช่น พระปรางค์ศรีรัตนมหาธาตุ เจดีย์ พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย ที่เรียงรายอยู่ตามแนวระเบียงคด นอกจากนี้ หากล่องเรือชมวิวบริเวณนี้ในช่วงใกล้ค่ำ ก็จะได้ชมบรรยากาศวัดไชยวัฒนารามที่งดงามไปอีกแบบหนึ่งด้วยเช่นกันค่ะ และนี่ก็คือ ทริปไหว้พระและชมโบราณสถาน 9 วัดอยุธยา ที่เรานำมาฝากทุกท่านค่ะในวันนี้ สำหรับทริปหน้า เราจะพาทุกท่านไปเที่ยว ท่องเที่ยวที่ไหน ก็อย่าลืมติดตามกันนะคะ ติดตามผลงานของพระรายได้ทุกช่องทางที่ YouTube Facebook และเว็บไซต์

อ่านเพิ่มเติม  ตามหาที่พัก ทะเลคราม รีสอร์ท
About the author

รัตนา มะลิเป็นผู้ที่หลงไหลในการเดินทางและอาหารในประเทศไทย เธอเก็บรวบรวมทุกสถานที่ สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารและอาหารพิเศษที่มีอยู่ในประเทศไทย โดยเธอเขียนเพื่อแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เป็นจริงในประเทศไทยกับผู้อ่านของเธอ

Leave a Comment